De praktijk – Tandartsenpraktijk C. Bakker – Beusichem

De praktijk

Missie van de praktijk

Wij trachten een bijdrage te leveren aan de algemene gezondheid van de inwoners van Beusichem en omstreken door het verlenen van hoogwaardig tandheelkundige zorg, waarbij er veel aandacht is voor zelfzorg en preventie door de patiënt zelf.

Visie van de praktijk

Deskundig en ervaren

Onze visie is goede tandheelkunde op kleine schaal. Wie niet kiest voor een massapraktijk is bij ons aan het juiste adres. Dat betekent dat er niet steeds een ander vreemd gezicht zich buigt over uw gebit. Wij staan voor openheid en zorgvuldige dienstverlening.

U kunt rekenen op de deskundigheid en ervaring van het team van tandartsenpraktijk Bakker. Onze praktijk bestaat sinds 1992. Elk lid van ons team heeft zijn/haar specifieke taken. Wij verrichten de meest voorkomende behandelingen zelf. Wij hebben ons gespecialiseerd in:

In onze praktijk staat de aandacht voor uw gebit voorop. Daarom besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van onze praktijk en ons team. Het gezond houden van het gebit vraagt inspanning van patiënt en zorgverlener. Het tweemaal per jaar bezoeken van uw tandarts voor een periodieke controle en het 2 keer per dag reinigen zijn voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van een gezond gebit.

Werkwijze

Tijdens een periodieke controle bekijken we de status van uw gebit. Ook controleren wij de mond op eventuele afwijkingen. Mocht het noodzakelijk zijn om een behandeling uit te voeren, dan maken wij hiervoor in de meeste gevallen een nieuwe afspraak. De tandarts bespreekt met u wat de behandeling in zal houden. Ook vertelt de tandarts u over:

 • de te verwachten resultaten
 • de risico’s van een behandeling
 • het aantal behandelingen
 • de duur van de behandelingen
 • de kosten van de behandelingen
 • alternatieve behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren wij de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken. Als bijzondere behandeling nodig is, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie/Orthodontie/Implantologie.  De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw schriftelijk verzoek kunnen wij uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar

Veiligheid en kwaliteit voorop

Wij besteden veel aandacht aan kwaliteit en hygiëne in onze praktijk. Voor uw veiligheid is het belangrijk dat u ons goed informeert over zaken die een veilige behandeling kunnen beïnvloeden. Wij vragen u daarom om een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Dit is een vragenlijst over medicijngebruik, aandoeningen en algemene gezondheid. Zo kunnen wij er voor zorgen dat u de juiste zorg en aandacht krijgt en weten wij hoe we moeten handelen mocht er zich onverhoopt  iets voordoen tijdens een bezoek aan onze praktijk. Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen binnen de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij. Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteit bevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

 • lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • lezen vakliteratuur
 • volgen van bij- en nascholing
 • bijwonen intercollegiaal overleg
 • bijwonen studiegroepen
 • kennistoetsen
 • implementatie nieuwe richtlijnen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • bezoeken klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

Vakkundige behandelingen staan voorop. Een prettige en ontspannen sfeer vinden we minstens zo belangrijk.

We willen de praktijk niet onnodig laten groeien. Nieuwe patiënten nemen we dan ook alleen aan wanneer daar ruimte voor is, daarmee voorkomen we een overbelasting van de praktijk en lange wachttijden. Momenteel hebben we een patiëntenstop. We hanteren geen wachtlijst. Spoedgevallen worden dezelfde dag nog behandeld.

Alle behandelruimtes zijn gelijkvloers, kindvriendelijk parkeerterrein, twee behandelkamers, lichte wachtkamer met voldoende zitplaatsen, praktijk beschikt over rolstoel-, dames- en herentoilet.

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk? Neem gerust contact met ons op.

PATIËNT WORDEN

Momenteel zijn wij gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Indien het gezinsleden betreft welke op hetzelfde adres wonen als bestaande patiënten, kunt u ons bellen voor de mogelijkheden

Inschrijfformulier